SRC 5 (TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI )

SRC 5 (TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI )

Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Sürücülerinin alması zorunlu bir belgedir. SRC 5 (ADR) belgesi almak için öncelikler SRC 3 veya SRC 4 belgesine sahip olunması gerekmektedir. SRC 5 eğitimi toplam 16 saattir.

 

SRC 5 Alabilme Koşulları


- 19 yaşından gün almaları,
- 63 yaşından büyük olmamaları,
- Src3 yada src4 belgesine sahip olmak

 

Başvuru İçin Gerekli Evraklar


- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. No. işlenmiş)
- Ehliyet fotokopisi
- SRC-3 veya SRC-4 fotokopisi
- 2 adet vesikalık fotoğraf

 

Kurs sonunda Eğitim Merkezimizce ön sınav yapılacak olup, bu sınavı başaran katılımcılara Eğitim tamamlama belgesi verilecektir. TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından genel yazılı sınav yapılacaktır. Sınavlar belirli aralıklarla yapılacak olup, sınav günleri yılda 6 kez olmak üzere belirlenmiştir. Yapılan sınavda 100 puan üzerinden en az 60 puan alınması başarılı olunması için yeterlidir. Not: Bu sınavda 40 soru uygulanmaktadır.

 

 

SRC 5 Dersleri


SRC 5 TEMEL EĞİTİM İÇERİĞİ
Genel Yönetmelikler
Tehlikeli maddelerin tarihsel sürecinden,  ADR sözleşmesinin genel kurallarından ve ülkemizde uygulanan Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelikten bahsedilmektedir.


Genel Tehlike Özellikleri
Tehlikeli maddelerin sınıflarından, özelliklerinden ve etkilerinden bahsedilmektedir. Ayrıca paketleme grubu ve sınıfların özellikleri de anlatılmaktadır.


Dökümantasyon
Araç içerisinde bulundurulması gereken evraklardan bahsedilir, sürücünün yapması gerekenler hakkında bilgi verilir.


Araç Çeşitleri, Ambalajlar, Donanım ve Teçhizatlar
Tehlikeli madde taşınabilen araç tiplerinden, ambalajların özelliklerinden ve araçlarda bulundurulması gereken donanım ve teçhizatlardan bahsedilmektedir.


İşaretleme ve Turuncu Renkli Plaka
Araçların ve ambalajların nasıl işaretleneceğinden, nelere dikkat edilmesi gerektiğinden, turuncu plakanın özeliklerinden bahsedilmektedir.


Nakliye (Transport) Uygulaması
Sefere çıkmadan önce yapılması gerekenler, yükleme-boşaltma kurallarından, yükleme güvenliğinden bahsedilmektedir.


TARAFLARIN SORUMLULUKLARI
Tehlikeli madde taşınması sırasında görev alan gönderen, taşımacı, paketleyen, boşaltan, yükleyen, tank operatörü, araç sürücüsü vb. görev ve sorumluluklarından bahsedilmektedir.


Kaza Bildirimi, Alınacak Önlemler, Yangın Eğitimi
Herhangi bir kaza anında sürücünün yapması gerekenler, gerekli birimlerle iletişime geçebilmesi, alınacak önlemlerden bahsedilir. Yangın sınıfları, müdahale koşulları anlatılır.

 

 

Araçlarda Bulundurulması Gereken Evraklar


•             Taşıma Evrakı, 
•             Yazılı Talimatlar, 
•             ADR-SRC 5 Belgesi 
•             Resimli Resmi Belge  (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet gibi)
•             ADR Uygunluk Belgesi, 
•             ADR İstisnai Anlaşmasının Kopyası (İstisnai taşımalarda gereklidir.) 
•             Belirli patlayıcı maddelerin taşınması için özel izin/ yetki belgesi 
•             Radyoaktif Maddeler için taşıma izni (5.1.5.2.2) 
•             Konteyner/ Araç Paketleme Sertifikası (IMO Belgesi)

 

Araçlarda Bulundurulması Gereken Evrakların Amacı:
•             Sürücüye taşıdığı madde hakkında bilgileri vermek,
•             Kontroller esnasında yetkililere bilgi vermek,
•             Kaza durumunda yardım ekiplerine bilgi vermek,

 

Taşıma Evrakı:
•             Taşınan tehlikeli maddeyi tanıtır.
•             Gönderen ülkenin resmi dilinde ve İngilizce, Almanca ve
•             Fransızcadan birisi olmalıdır.
•             Sürücüye, taşımacı(nakliyeci) tarafından verilir.
•             Taşıma evrakında; UN (BM) numarası, Tam Sevkiyat İsmi,
•             Maddenin Sınıfı, Paketleme Grubu, Gönderenin Adı ve Adresi, Alıcının Adı ve Adresi 
•             Örnek: UN 1824 Sodyum hidroksit Çözeltisi, 8, II (Birleşmiş  Milletler Numarası 1824, Sodyum hidroksit, Sınıf 8 Aşındırıcı Asidik Madde, Paketleme Grubu II Orta Derece Tehlikeli Madde)

 

 

SINIF 1 PATLAYICI MADDE EĞİTİMİ

Sınıf 1 kapsamındaki maddelerin ve nesnelerin taşınmasına ilişkin uzmanlık eğitimidir.


Temel eğitim alındıktan sonra 8 saatlik patlayıcı madde uzmanlık eğitimi alınır. Kurumumuz Ulaştırma Bakanlığı’nca  Sınıf 1 Patlayıcı Madde ve Nesnelerin eğitimi vermeye yetkilendirilmiştir.

 

 

SINIF 7 PATLAYICI MADDE EĞİTİMİ

Sınıf 7 kapsamındaki radyoaktif malzemelerin taşınmasına ilişkin uzmanlık eğitimidir.


Temel eğitim alındıktan sonra 8 saatlik radyoaktif madde uzmanlık eğitimi alınır. Kurumumuz Ulaştırma Bakanlığı’nca  Sınıf 7 Radyoaktif Malzemeler konusunda eğitim vermeye yetkilendirilmiştir.


YOL TARİFİ

WHATSAPP

ARA