ODY-ÜDY BELGESİ

ÜDY ve ODY Belgeli Personel İstihdam Etme Zorunluluğu

30 Haziran 2010 Tarihinden İtibaren Yürürlükte

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülüğü” başlıklı 43 üncü maddesinin 15’nci fıkrası; “Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler. 

Buna göre; Mevcut (eski) yetki belgesi sahibi firmalar ÜDY veya ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişileri faaliyetleri süresince istihdam etmekle yükümlüdür. Yetki belgesini yeni almış firmalarda 6 ay içinde yükümlüklerini yerine getirmek ve eski yetki belgeli firmalarda olduğu gibi faaliyetleri süresince bu kişileri istihdam etmekle (muhafaza etmekle) yükümlüdürler. 

Üdy türü mesleki yeterlilik belgesi 4' e ayrılır.
ÜDY 1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı
ÜDY 2 : Yurtiçi yolcu taşımacılığı
ÜDY 3 : Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
ÜDY 4 : Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı


 

ÜDY Kanun Yükümlülüğü

ÜDY belgesi olmayan Yük ve Yolcu taşımacılığı yapan firma sahiplerine 30.06.2010 tarihinden ceza yediği tarihe kadar aylık 800TL ceza yazılır. 24.02.2006 tarihinden önce 5 yıl üst düzey yöneticilik yaptığını belgeleyen ÜDY belgesini bizden alabilirler. 24.02.2006 tarihinden önce yöneti olmayanlar, belirtilen tarihten sonra yönetici olsalar bile kursa katılmak zorundadır. B1, C2, D1, L1, M2, M3, P2, R1, R2, T1, Tüm yetki belgesi bulunanlar gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir adet üst düzey yöneticisi ÜDY bir adet orta düzey yönetici ODY belgesine sahip kişileri istihdam etmek zorundadır.


 

Üst Düzey Yönetici (ÜDY)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.


 

ÜDY belgesi kursuna tabi olanlar için gerekli evraklar;

1) 4 adet fotoğraf
2) Diploma fotokopisi(en az lise mezunu)
3) Nüfus cüzdanı fotokopisi


 

ÜDY belgesi ve kurstan muaf olanlar için gerekli evraklar

1) 24.02.2006'dan önce çalışma süresinin en az 5 yıl sürelerinin yer aldığı firma belgesi
2) İmza sirküleri
3) 24.02.2006'dan önce en az 5 yıl çalışma süresinin yer aldığı sigorta vaya bağ-kur dökümü
4) Uluslararası yolcu taşımacılığı yaptığını gösteren ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği
5) Nüfus cüzdanı fotokopisi
6) 2 adet fotoğraf 


 

ÜDY Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki türlere ayrılır.

ÜDY1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı
ÜDY2 : Yurtiçi yolcu taşımacılığı
ÜDY3 : Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
ÜDY4 : Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı


 

ODY Kanun Yükümlülüğü

ODY belgesi olmayan Yük ve Yolcu taşımacılığı yapan firma sahiplerine 30.06.2010 tarihinden ceza yediği tarihe kadar aylık 600TL ceza yazılır. 24.02.2006 tarihinden önce 3 yıl müdür, şef,uzman, operatör çalışanlar ve bunu belgeleyenlerde sınavsız doğrudan ODY belgesini bizden alabilirler. 24.02.2006 tarihinden önce yöneti olmayanlar, belirtilen tarihten sonra yönetici olsalar bile kursa katılmak zorundadır. A1, A2, B2, C3, D2, F1, F2, G1, G2, G3, G4, H1, H2, K1, K3, M1, N1, P1, T2, T3 Türü yetki belgesi ile faaliyette bulunanlar en az bir adet orta düzey yönetici ODY mesleki yeterlilik belgesi sahibi kişileri isdihdam etmek zorundadır.


 

Orta Düzey Yönetici (ODY)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.


 

ODY belgesi kursuna tabi olanlar için gerekli evraklar;

1) 4 adet fotoğraf
2) Diploma fotokopisi(en az lise)
3) Nüfus cüzdanı fotokopisi


 

ODY belgesi ve kurstan muhaf olanlar için gerekli evraklar

1) 24.02.2006'dan önce çalışma süresinin en az 3 yıl sürelerinin yer aldığı firma belgesi
2) İmza sirküleri
3) 24.02.2006'dan önce en az 3 yıl çalışma süresinin yer aldığı sigorta vaya bağ-kur dökümü
4) Uluslararası yolcu taşımacılığı yaptığını gösteren ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği
5) Nüfus cüzdanı fotokopisi
6) 2 adet fotoğraf 


 

ODY Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki türlere ayrılır.

ODY1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı
ODY2 : Yurtiçi yolcu taşımacılığı
ODY3 : Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
ODY4 : Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı


YOL TARİFİ

WHATSAPP

ARA